Yr ydych yma: Hafan > Arddangosfa > Huw Gareth Jones

Huw Gareth Jones

Rydym yn falch o groesawu Huw Gareth Jones yn ôl i arddangos yma yn Oriel Tonnau. Mae'r môr a'r mynydd yng ngwaith Huw, a fagwyd yn Nyffryn Conwy. Mae golau a chysgodion, patrymau caeau a chymylau, gwreiddiau a pherthyn yn themàu cyfoethog yn ei luniau.

imageCilan
41 x 43 cm
Olew ar fwrdd
£550

imageBwthyn Anelog yn ôl i Carnguwch
61 x 74 cm
Olew ar gynfas
£550

imageAnelog o Pen y Cil
58 x 25 cm
Olew ar gynfas ar fwrdd
£400

imageCae Crin Uwchmynydd
46 x 64 cm
Olew ar fwrdd
£550

imageMynydd Anelog o Mynydd y Garreg
89 x 46 cm
Olew ar gynfas
£700

imageTraeth Abersoch
42 x 51 cm
Olew ar gynfas ar fwrdd
£300

imageGiat Myfyr Mawr a Garn Fadryn
114 x 56 cm
Olew ar fwrdd
£850

imageHarbwr Abersoch
41 x 20 cm
Olew ar gynfas
£300