Yr ydych yma: Hafan > Artistiaid > David Grosvenor

David Grosvenor

Mae David Grosvenor, sydd bellach yn byw yng Nghricieth, yn hoff o weithio gyda phaent olew i greu portreadau o dirwedd Gogledd Cymru. Ar gyfer yr arddangosfa hon, mae wedi creu casgliad o rai o'i hoff leoliadau yn Llŷn.

Borth Wen

£330.00

Llanbedrog

£330.00

Y Traeth, Aberdaron

£330.00

Y Traeth, Porth Nefyn

£625.00

Ynys Enlli

£330.00

Yr Eifl o Aberdesach

£330.00

Yr Eifl o Borth Nefyn

£330.00