You are here: Home > Artists > Eirian Evans > Llechi

Eirian Evans - Llechi

Unique Welsh slate gifts hand crafted by Eirian Evans in North Wales. A combination of local materials and the Welsh language, these slates feature a variety of words and images.

Pel rygbi

£24.00

Diolch

£24.00

Llongyfarchiadau a phob lwc

£24.00

Ar lan y môr

£24.00

Eryri

£24.00

Hen Wlad fy Nhadau (hir)

£24.00

Hen Wlad fy Nhadau (sgwar)

£24.00

Does dim i guro coginio Mam

£24.00

Cadw dy ardd, ceidw dy ardd dithau

£24.00

Calon cartref yw'r gegin

£24.00

Byw, chwerthin, caru

£24.00

Ffrindiau

£24.00

Braint yw cael dy eni'n Gymro

£24.00

Braint yw cael dy eni'n Gymraes

£24.00

Calon lân

£24.00

Gwlad y gân - Braint yw cael dy eni'n Gymro

£24.00

Mi gerddaf gyda thi hirsgwar

£24.00

Mi gerddaf gyda thi llwy garu

£24.00

Defaid

£24.00

Croeso

£24.00

Byw bywyd i'r eithaf

£24.00