Yr ydych yma: Hafan > Arddangosfa > Ffion Gwyn

Ffion Gwyn

Darlithwraig Celf yng Ngholeg Meirion Dwyfor yw Ffion sydd wedi ymgartrefu yn Eifionydd. Dyma'r trydydd tro i Ffion arddangos ei gwaith yma yn Oriel Tonnau, a'r tro hwn, casgliad o baentiadau traddodiadol sydd ganddi.

imageOen Du
85 x 65cm
Acrylig ar gynfas
£900

imageOlion Traed
56 x 60cm
Acrylig ar gynfas
£700

imageDrws Capel Salem
85 x 68cm
Acrylig ar gynfas
£900 -WEDI'I WERTHU

imageY Fedwen Arian
112 x 52cm
Olew ar gynfas
£900